Virbela Ateljé omhändertar vatten

  • Vi erbjuder projektering, projektledning och konstruktion av ekologiska cirkulerande vattenanläggningar. 
  • Vi ger rådgivning och genomför kurser i vatten- och växtrelaterade ämnen.
  • Vi tar hand om och håller vatten levande till nytta för den biologiska mångfalden.

Aquairis är vårt modulära reningssystem med biobäddar, dammar, vattenmagasin och lågeffekt cirkulationssystem. Kunskap och erfarenhet som vi paketerat i blågröna tjänster, kurser och produkter. Vi konstruerar biologiska våtmarksanläggningar. 

Vattenmodell-utställning på Nibble Trädgård

Nibble Trädgård är ett center för småskaliga blå-gröna lösningar. Här tar vi emot studiebesök och genomför kurser. Det är ett levande blå-grönt utställningsområde för modern ekologisk odlings- och vattenteknik. 

Här finns vår ateljé och verkstad. Kom hit och titta, det är ett mycket vackert område. Boka ett möte: kontakt@virbela.se

 

Vattenlek

Vattenleken var med från början i verksamheten, över tid har vi konstruerat över hundra vattenlekplatser runt om i landet. 

Vattenlek är en barnmagnet. I vattenlekens glädje upplever barnen naturens rörelsemönster, vatten pulserar och virvlar, överallt i vår levande värld, utanför oss men även i oss själva. Vi är en del av en större vattenrörelsen och man kan uppleva något mer fundamentalt.

Flowforms

Vattentrappa Tullgarns slott

I Flowforms(tm) vattentrappor har vattnet en rytmisk pulserande rörelse, det virvlar och porlar nedför trappstegen och samtidigt syresätts vattnet. Med en lågenergi pumpteknik lyfts vattnet till vattentrappans topp och nedför i bäcken tillbaka igen.

Meandern är en naturlig vattenform och är en grundfunktion för naturens förmåga att organisera sig själv. I en Flowforms pulserar vattnet fram och tillbaka mellan två parallella meanderslingor.

Flowforms vattentrappor är integrerade i de anläggningar vi konstruerar och anlägger. Det är estetiskt vacker med ett levande, flödande vatten men också ljudet, ett porlande vattendrag.

Flowforms  estetiska och ekologiska kvaliteter uppskattas inte bara av människor, fåglar badar och dricker i trapporna och även andra djur behöver dricka. Den mest populära vattentrappan är Stensund.