Biobädden är en central komponent som renar vattnet och bidrar till en frodig och levande miljö i landskapet med växter och ett kryllande mikroliv.

Biobädden kan konstrueras som en separat del som antingen är upphöjd eller nedsänkt men biobädden kan lika gärna vara integrerad i en damm. Möjligheterna är stora till att variera biobäddarna i utförande och storlek beroende av reningskrav och estetiska önskemål. 

Förenklat består biobädden av en singelbädd med olika fraktioner men även blandningar med biokol och andra substrat förekommer. Mikroämnen skapas naturligt i bäddarna som i ytskiktet planteras med växter. Syresättningen och genomströmningen av vattnet är förutsättningen för en effektiv reningsprocess.

Aquairis Biobädd kan kombineras med alla typer av dammar och vattensamlingar. En biobädd med cirkulation och syresättning kan rena förorenade eller stagnerade vattenkroppar och skapa friskare vatten i dammen.

Vi erbjuder olika växtpaket som tar upp näringsämnen och binda kemikalier. Ett biologiskt reningsverk bildar ett mångfaldigt mikroklimat, där blommande växter och besökande fåglar förgyller landskapet. Det estetiska uttrycket möter människans andra behov.