Aquairis Vattenmagasin

Ett vattenmagasin kan vara en damm eller en tank. En damm har en synlig vattenyta som speglar omgivningen, solens ljus, himlens färger, omkringliggande silhuetter även månsken. Det estetiska uttrycket är extra viktigt för vattenspegeln men det är dammprofilen som styr dammens funktion.

Aquairis Damm är ett "öppet vattenmagasin" som kan varieras i storlek och i form utifrån platsens förutsättningar och användningsområde. En levande damm behöver genomgående cirkulation och vattenflöde och måste kombineras med en renande biobädd. Vattnet cirkulerar från dammen genom biobädden som kontinuerligt filtrerar vattnet genom lager av olika substrat, biokol och växter.

Dammar kan vara

  • Vattenmagasin för bevattningssystem
  • Odlingsutrymme för fisk, skaldjur och vattenväxter 
  • En badplats vid bastun eller stugan
  • Vackra att se på från köksfönstret, orangeriet, kontoret eller en lounge
  • Mikroklimat som skapar gynnsammare förhållanden lokalt 
  • Säkerhetsbuffert, varifrån räddningstjänster kan få lokal påfyllning
  • En lekplats för livets mångfald 

En damm kan vara lång och grund, eller smal och djup, varierad med terrasseringar. Olika vattenväxter föredrar olika djup, därför kan bottenprofilen variera, både för att odla lotusblommor och för att trygga säkerheten. 

Cirkulationen upprätthåller vattenkvaliteten i dammen. Syresättning kan ske i vattentrappor och i existerande formationer i omgivningen eller genom vattenskulpturer men även syresättningsapparater används. 

Dammar skapar gynnsamma mikroklimat, speciellt i urbana miljöer. Parker och torg förgylls av vattnets närvaro, och kan vara livsviktiga uppsamlings och fördröjningszoner under extrema väderförhållanden. Dessutom stödjer de biologiska korridorer, turism, näringsliv och kultur. (Fyll på med mål!)